تولید برج خنک کننده صنعتیکولینگ تاور مکعبی،پکینگ اسپلش و فن فایبرگلاس(09124780268)
تولید برج خنک کننده صنعتی
کولینگ تاور مکعبی،پکینگ اسپلش و فن فایبرگلاس(09124780268)
سلام خوش آمدید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سختیگیر کولینگ تاور» ثبت شده است

محاسبه میزان آب میک آپ(تبخیر) کولینگ تاور

Cooling tower evaporation loss, make up water, drift loss

در برج خنک کننده مدار باز و مدار بسته، روش خنک کاری بر مبنای تبخیر سطحی آب است. بدین ترتیب پس از مدتی، میزان یونها و غلظت املاح موجود در آب افزایش می یابد. به همین دلیل در برج خنک کن به منظور جلوگیری از مشکل رسوب و افزایش بیش از حد غلظت یون ها، مفاهیمی با عنوان آب میکاپ و آب بلو داون یا آب زیر کش تعریف شده است.

رسوب برج خنک کن

تصویر رسوب و گرفتگی لوور برج خنک کن

مصرف آب کولینگ تاور بخاطر تبخیر(evaporation loss)

همانگونه که می دانید کارکرد برج خنک کننده بر اساس اصل تبخیر سطحی است و کم شدن دمای آب با استفاده از گرمای نهان تبخیر محاسبه می شود. میزان تبخیر آب برج خنک کننده را می توان به صورت تقریبی از روی فرمول های ذیل بدست آورد.

فرمول 1 - محاسبه آب تبخیر شده در برج خنک کن

 E= 0.0015*R*C

در این فرمول 

E = میزان تبخیر آب بر حسب متر مکعب بر ساعت

R = اختلاف دمای رنج(ورودی و خروجی برج خنک کن در شرایط طراحی) بر حسب درجه سانتیگراد

C = دبی آب در گردش بر حسب متر مکعب بر ساعت است.

فرمول 2 - محاسبه تبخیر آب در کولینگ تاور

E = 0.0018*R*C

که در این فرمول نیز ضرایب مانند فرمول شماره 1 هستند.

با این توضیحات نسبت تبخیر در برج خنک کننده به دبی آب در گردش، به صورت تقریبی برابر 0.0015 الی 0.0018 ضرب در اختلاف دمای رنج کولینگ تاور خواهد بود.

E/C = 0.0015 ~ 0.0018 *R

به عنوان مثال اگر در برج خنک کننده ای دمای آب ورودی معادل 40 درجه سانتیگراد و دمای خروجی  30 درجه سانتیگرد باشد، اختلاف دمای رنج، برابر 10 درجه است. همچنین اگر دبی آب در گردش را معادل 50 متر مکعب در ساعت در نظر بگیریم، میزان تبخیر آب در این برج خنک کن برابر 750 لیتر در ساعت یا 0.75 متر مکعب بدست می آید(با استفاده از ضریب 0.0015). همچنین نسبت تبخیر به آب در گردش برابر 0.015 خواهد بود.

تعیین میزان آب جبرانی یا میکاپ برج خنک کننده(make up water)

میک آپ برج خنک کن در حقیقت میزان آبی است که جهت جبران تبخیر و بلو-دان(Cooling tower blow down)، ترجیحا از یک منبع آب با کیفیت وارد مدار می شود. در صورتیکه آب جبرانی(make up water) به برج نرسد، بعد از مدتی میزان آب موجود در سیکل کولینگ تاور به شدت کاهش یافته و به تجهیزات و خط تولید صدمه وارد می شود. آب میک آپ علاوه بر جبران میزان آب تبخیر شده، موجب تعدیل غلظت یونها و سختی آب موجود در مدار سرمایش می گردد.

با این توضیح میزان آب جبرانی یا میکاپ برج خنک کن برابر است با مجموع تبخیر به علاوه میزان پاشش و هدر رفت آب و همچنین مقدار آب بلو-داون(زیرکش)

حوضچه و بسین یک برج خنک کننده گالوانیزه مکعبی

عکس بیسین و حوضچه کولینگ تاور و شناور آب جبرانی

حجم آب زیرکش شده در کولینگ تاور(Blow down) 

بلو داون در برج خنک کن به مقدار آبی گفته می شود که در یک بازه زمانی مشخص از سیستم خارج، و به جای آن آب میکاپ وارد می گردد. هدف اصلی از عملیات بلو-داون در کولینگ تاور، ثابت نگه داشتن سختی و یونهای موجود در آب است. البته در برخی از موارد، ثابت نگه مقدار اسیدیته یا قلیایی بودن(PH) آب برج خنک کننده هم توسط عملیات بلو داون صورت می گیرد.

سختی آب برج خنک کن

تصویر پکینگ مدیا خراب شده و رسوب گرفته برج خنک کننده

برای درک بهتر مفهوم بلو داون در برج خنک کن(Cooling tower Blow down water) به یک مثال ساده اشاره می کنیم.

فرض کنید یک کتری برقی روشن شده و حجم آب درون کتری برقی به دلیل جوشش و تبخیر در حال کم شدن است. به دلیل کاهش مستمر مقدار آب، در بازه های زمانی مشخصی و معادل میزان تبخیر، به کتری آب اضافه می کنیم.

پس از مدتی غلظت یون ها و رسوبات آب درون کتری در حال کار، افزایش می یابد. در این حالت لازم است پس از مدتی آب داخل کتری را تخلیه کنیم تا رسوب و غلظت یون ها، بیش از حد افزایش نیابد. این مثال مفهوم آب بلو داون را در برج خنک کننده بیشتر مشخص می کند.

رسوب آب و تاثیرات مخرب آن

پکینگ ضد رسوب اسپلش برج خنک کننده

سیکل تغلیظ در برج خنک کن(Cycle Of Concentration)

سیکل تغلیظ آب(COC) کولینگ تاور یعنی حاصل تقسیم مقدار قابل پذیرش ذرات محلول در آب درون برج، به عدد میانگین ذرات محلول در آب ورودی یا همان میکاپ. همانگونه که گفته شد ذرات معلق و محلول درون مدار برج خنک کن، به همراه بخار از کولینگ خارج نمی شوند و بنابراین به مرور زمان غلظت آنها افزایش می یابد. به همین دلیل نیز از طریق آب زیر کش یا همان آب بلو داون، باید مقدار این ذرات را به حد استاندارد و مناسبی رساند. 

عدد سیکل تغلیظ یا Cycle Of Concentration در کولینگ تاور بستگی به شرایطی مانند سختی کل آب(TH)، مقدار جامدات محلول (TDS) و نیز کاربری برج خنک کننده دارد. به صورت کلی عدد مناسب برای سیکل تغلیظ کولینگ را بین 3 الی 7 در نظر میگیریم. البته عدد مربوط به سیکل تغلیظ در موارد که کاربری صنعتی داشته باشد ممکن است تا 8 و 9 نیز میرسد. 

برای مثال فرض کنیم مخزن یا بسین برج خنک کننده ای(Cooling tower Basin) 2 متر مکعب ظرفیت دارد و میزان تبخیر آب نیز به 0.5 متر مکعب در ساعت برسد. در این شرایط اگر عدد سیکل تغلیط در این برج خنک کن برابر 6 باشد، به این معنی است که پس از اینکه 6 بار حجم مخزن به صورت کامل تبخیر شد(معادل 4 ساعت)، باید یکبار آب داخل مخزن بصورت کامل زیرکش شود و از مدار خنک کاری خارج گردد. 

محاسبه ظرفیت کولینگ تاور بر اساس تن تبرید یا کیلو وات

همانطور که در ابتدای این مقاله توضیح دادیم، فرمول محاسبه حجم آب تبخیری برج، در گرمترین حالت سال تقریبا برابر E=0.0018*R*C است که R معادل رنج یا اختلاف دمای ورودی و خروجی برج خنک کننده و C مقدار دبی آب در گردش(بر حسب متر مکعب در ساعت)می باشد. از طرف دیگر با ضرب عدد رنج در دبی آب در گردش در ظرفیت حرارتی آب، ظرفیت سرمایش کولینگ تاور بر حسب کیلو وات یا تن تبرید بدست می آید.

اگر ظرفیت سرمایش یک کولینگ تاور را با Q نشان دهیم، مقدار ظرفیت خنک کاری Cooling tower بر حسب کیلو-وات از فرمول زیر محاسبه می شود:

Q=R*C*4180/3600 kW

و ظرفیت برج خنک کننده بر حسب تن تبرید عبارت است از :

Q=(R*C*4180/3600)*0.285 rt

به این صورت برای حساب کردن و مشخص شدن مقدار آب تبخیر شده توسط برج خنک کن در بدترین وضعیت دمایی، می توانیم از روی ظرفیت برج بر حسب کیلو وات مقدار تبخیر را به صورت تقریبی و با استفاده از فرمول زیر بدست بیاوریم. توجه کنید که در این فرمول توان سرمایش کولینگ تاور بر حسب کیلو وات است. ما ضریب تبدیل کیلووات به تن تبرید را برابر kW=0.285 rt در نظر می گیریم. 

 E=Q*0.0013 ~0.0015

یعنی جرم بخار آب تبخیر شده در برج خنک کن بر حسب کیلوگرم برابر است با ظرفیت سرمایش بر حسب کیلووات ضرب در 0.0013 تا 0.0015.

مثال : حجم تبخیر آب یک برج خنک کن به ظرفیت 500 تن تبرید را حساب کنید.

برای بدست آوردن مقدار آب میکاپ و تبخیر شده در بدترین شرایط دمایی(ظهر مرداد ماه) در مرحله اول ظرفیت پانصد تن تبرید کولینگ تاور را به کیلووات تبدیل می کنیم.

500rt/0.285=1750kW

با در نظر گرفتن این عدد و با توجه به فرمول تبخیر خواهیم داشت 

 E=1750*0.0013=2.3 m^3/h

یعنی این برج خنک کننده در اوج گرمای تابستان به میزان 2300 لیتر آب یا 2.3 متر مکعب در ساعت، تبخیر آب دارد. البته باید در نظر داشته باشید که این عدد مربوط به بدترین شرایط دمایی است و در واقعیت ساعات کمی در طول سال هستند که برج خنک کننده به این مقدار آب مصرف کند. مثلا در پاییز، زمستان، بهار و حتی ساعت های صبحگاه و شبانگاه، مصرف آب بسیار کمتر از این عدد خواهد بود.


فروش کولینگ تاور فایبرگلاس صنعتی با استاندارد CE اروپا

فروش  سختی گیر برج خنک کن و دستگاه ضد رسوب کولینگ تاور

شبیه سازی و سیمولیشن جریان هوا و آب در کولینگ تاور

بهینه سازی و مشاوره برج خنک کن صنعتی

فروش پکینگ اسپلش و فیلم آلمانی PP

شرکت آراکو

محمد قربانعلی بیک

09124780268

02166561974

02166129745


مقالات و لینک های مربوط

طراحی و فروش کولینگ تاور صنعتی

کانال آپارات فیلم آموزش برج خنک کن

محاسبه و فرمول میزان آب مصرفی در برج خنک کننده

دانلود مقاله سیستم سختی گیر کولینگ تاور

  • محمد قربانعلی بیک

برج خنک کن چیلر

Cooling tower for HVAC and Chiller

انتخاب برج خنک کننده مناسب برای چیلر جذبی و چیلر تراکمی، بهترین روش برای بهبود عملکرد سیستم سرمایش است. شما با خرید یک چیلر با کیفیت، کمک زیادی به بالا رفتن راندمان و ضریب اطمینان سیستم سرمایش ساختمان و مجتمع مسکونی و تجاری می کنید. اما در صورت انتخاب و خرید یک برج خنک کن ارزان و بی کیفیت،(مانند برج خنک کن بطری شکل و گرد که سالیان زیادی است استفاده از آنها در اکثر کشور ها منسوخ شده) چیلر و سیستم سرمایش دچار مشکلات فراوان خواهند شد. این درحالی است که چیلر معمولا بیش از 7 الی 10 برابر Cooling tower قیمت دارد و برای جلوگیری از خراب شدنش باید از بهترین تجهیزات ممکن استفاده نمایید.

کولینگ تاور چیلر جذبی

شرایط آب در کولینگ تاور چیلر تراکمی و چیلر ابزوربشن

دمای آب خنک کاری چیلر که به برج خنک کننده وارد می شوند به شرح ذیل می باشد :

  • دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کن چیلر تراکمی معمولا 35 به 29.5 درجه سانتیگراد است.
  • دمای آب ورودی و خروجی کولینگ تاور در چیلر جذبی 37 به 32 درجه سانتیگراد است. 

دماهای فوق در اکثر چیلرهای جذبی مانند چیلر شعله مستقیم و بخار یکسان می باشد، لیکن در برخی برندها، دمای آب برج خنک کن چیلر آب گرم مانند چیلر تراکمی 35 به 29.5 درجه سانتیگراد تعریف شده.

مقدار آب مورد نیاز برج خنک کننده چیلر

بهترین روش برای پیدا کردن دبی آب خنک کاری چیلر، استفاده از کاتالوگ و دیتا شیت Chiller است. اما اگر به اطلاعات چیلر دسترسی ندارید می توانید با استفاده از روش زیر دبی آب مورد نیاز کولینگ تاور چیلر را بدست بیاورید. البته توصیه ما این است که همیشه ظرفیت برج را بین 15 تا 30 درصد(بسته به سازنده چیلر) بیشتر لحاظ کنید.

  • برای چیلر تراکمی به ازای هر تن تبرید، 3gpm آب در گردش برج خنک کننده
  • در چیلر جذبی به ازای هر تن ظرفیت چیلر، بین 3.6 تا 4gpm دبی آب برای کولینگ تاور

برای خریدن برج خنک کننده باید چه اطلاعاتی داشته باشیم 

ظرفیت برج خنک کن چیلر

با توجه به این موارد و نیز موقعیت قرار گیری(منطقه جغرافیایی) برج خنک کن، ظرفیت و ابعاد کولینگ مورد نظر برای خنک کاری چیلر جذبی یا تراکمی انتخاب می شود.

باید در نظر داشت که به دلیل وابستگی برج خنک کن به دمای مرطوب محیط، بر خلاف چیلر استفاده از واحد تن تبرید برای مشخص کردن تمام شرایط برج خنک کننده به هیچ عنوان اصولی نخواهد بود. برای مثال یک برج خنک کننده در بندر عباس با ظرفیت 100 تن تبرید(که رطوبت نسبی و دمای بالایی دارد) با برج خنک کننده ای با همین ظرفیت در تبریز، از نظر ابعاد، قیمت مشخصات کاملا متفاوت است.

برای محاسبه ظرفیت برج خنک کن بر حسب تن تبرید یا کیلو وات می توان مراحل ذیل را انجام داد.

  1. محاسبه دبی آب برج خنک کن بر حسب لیتر بر ثانیه یا متر مکعب بر ساعت
  2. محاسبه اختلاف دمای ورودی و خروجی آب برج خنک کننده
  3. ضرب دبی در اختلاف دما و ضرب عدد حاصل در ثابت 4.18(ظرفیت حرارتی آب)
  4. عدد بدست آمده، ظرفیت واقعی برج خنک کننده بر حسب کیلو ژول بر ثانیه یا کیلو-وات می باشد.

به منظور تبدیل ظرفیت برج خنک کننده از کیلو وات به تن تبرید، عدد حاصل را تقسیم بر 3.517 می کنیم. هر 3.517 کیلو وات معادل یک تن تبرید می باشد. 

در انتها یادآور می شود معمولا بیشترین خرابی برج های خنک کن متصل به چیلر، بر اثر مشکلات مربوط به رسوب و سختی آب است که موجب گرفتگی پکینگ و کویل ها و نیز کاهش راندمان عملکرد چیلر و برج خنک کننده می گردد. شرکت آراکو با همکاری یکی از شرکت های توانمند، اقدام به ساخت و فروش سختی گیر و رسوب ضدای تخصصی چیلر و کولینگ تاور سری RM نموده است. با استفاده از دستگاه ضد رسوب ویژه کولینگ تاور، علاوه بر بالا رفتن عمر مفید چیلر و سیستم سرمایش، راندمان مجموعه نیز افزایش یافته و مصرف انرژی کاهش پیدا می کند.

رسوب و سختی آب در کولینگ تاور چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

مشاوره خرید کولینگ تاور برای چیلر 

بخاطر وضعیت غیر استاندارد برخی از سازندگان برج خنک کننده در ایران، در بسیاری از موارد کارفرما بدلیل خرید Cooling tower ارزان قیمت به چیلر خود صدمه میزند و در تابستان نمی تواند تهویه مورد نظر را تامین کند. به همین دلیل ما خدمات مشاوره خرید برج خنک کننده برای چیلر را ارائه میدهیم. با خدمات مشاوره و بازدید ما می توانید با صرف هزینه ای مناسب، بهترین تامین کننده و فروشنده برج خنک کننده را پیدا کنید و در عین حال از خریدن برج بی کیفیت جلوگیری نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09124780268


تولید برج خنک کن کانتر فلو برای چیلر جذبی با استاندارد CE اروپا

طراحی و فروش کولینگ تاور فایبرگلاس برای چیلر تراکمی

طراحی و اجرای برج های خنک کننده لوکس ساختمانی

محمد قربانعلی بیک

09124780268

02166561974

02166129745


مقاله های مرتبط

www.araco.ir

مقاله سیستم ضد رسوب ویژه چیلر و برج خنک کننده

تعویض پکینگ و فیلینگ کولینگ تاور

  • محمد قربانعلی بیک
تولید برج خنک کننده صنعتی
فروش و استعلام قیمت برج خنک کننده
پکینگ نت اسپلش NC 20 آلمانی
طراحی برج خنک کن فایبرگلاس کانتر فلو
پروانه و فن کولینگ تاور
فن و پره کامپوزیت ایرکولر
دانلود کتاب و استاندارد برج خنک کننده
فروش پکینگ فیلم PVC و PP
کاهش مصرف آب برج خنک کن
ساخت و قیمت کولینگ تاور هیبرید
برج خنک کن مدار بسته و کویل گالوانیزه
مشاوره انتخاب برج خنک کننده صنعتی
شماره تماس(قربانعلی بیک) : 09124780268
شماره تماس شرکت : 02166129745
آخرین نظرات