یکی از مواردی که باید در زمان طراحی و ساخت برج خنک کن (کولینگ تاور) در نظر گرفته شود، الزامات و نیاز های منحصر به فرد هر صنعت در حوزه برج خنک کنننده می باشد. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که هر یک از صنایع، ویژگی های منحصر به فردی دارند و شرایط آب، نحوه خنک کاری و ویژگی های برج های خنک کننده آن متفاوت می باشد. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، بر آن شدیم که مطالبی را به صورت تخصصی در مورد الزامات و نیازهای هر یک از حوزه های صنعت به برج خنک کن ارائه کنیم. در این بخش لینک های مربوط به هر حوزه صنعتی جهت مطالعه ارائه می گردد و مطالب جدید نیز به مرور اضافه خواهد شد.




برج خنک کننده - کولینگ تاور کارخانه تصفیه روغن و روغن کشی


برج خنک کن-کولینگ تاور دستگاه تزریق پلاستیک (صنعت تزریق پلاستیک)


برج خنک کننده و کولینگ تاور کوره القایی


برج خنک کن صنایع فولاد


کولینگ تاور(برج خنک کننده) صنایع غذایی (لبنیات، روغن کشی، تولید رب، آبمیوه)


برج خنک کننده و کولینگ تاور صنایع ذوب و احیاء روی